Du skal være logget ind for at se dette indhold. Har du glemt din adgangskode eller har du ikke log ind – læs mere her
Crash course i det nære sundhedsvæsen
"Hvad er op og ned i det nære sundhedsvæsen?
Kommunernes opgaver på sundhedsområdet vokser i omfang og borgernes behov bliver stadigt mere komplekse. I programmet kan du høre nærmere om udviklingen i kommunernes opgaver på sundhedsområdet og om de udfordringer, kommunerne står med. Du kan også høre om KL´s interessevaretagelse på sundhedsområdet og om, hvilke forventninger vi har til samarbejdspartnere og til regering og Folketing.
Mental sundhed og sygdom blandt børn. Hvad kan kommunen gøre?
Play
35:57
Mental sundhed og sygdom blandt børn. Hvad kan kommunen gøre?
Bjørn Holstein, professor emeritus på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har forsket i mental sundhed og sygdom blandt børn gennem en årrække. Bjørn Holstein præsenterer på dette webinar bl.a. resultater og anbefalinger i ny rapport fra Vidensrådet for Forebyggelse.
Ældretilsynet for 2019-2021 – hvilke erfaringer kan vi tage med videre?
Play
44:15
Ældretilsynet for 2019-2021 – hvilke erfaringer kan vi tage med videre?
KL har til dette webinar inviteret Styrelsen for Patientsikkerhed i studiet for at præsentere resultaterne af den netop offentliggjorte opsamling om erfaringerne fra Ældretilsynet i perioden 2019-2021. På webinaret kan du bl.a. høre styrelsens bud på, hvor det overordnet går godt, og hvor der er plads til forbedring. Der vil også være mulighed for stille spørgsmål om tilsyn direkte til styrelsen via chatten. 
Kommunernes sundheds- og ældreindsats: Analyser fra KL’s analysekontor
Play
49:24
Kommunernes sundheds- og ældreindsats: Analyser fra KL’s analysekontor
I den første halvdel præsenterer KL’s analysekontor analyser inden for emnet kommunernes sundheds- og ældreindsats. I den anden halvdel sættes fokus på analyser af sektorovergange og opgaveglidning.
Crash course i det nære sundhedsvæsen
Play
48:32
Crash course i det nære sundhedsvæsen
"Hvad er op og ned i det nære sundhedsvæsen?
Kommunernes opgaver på sundhedsområdet vokser i omfang og borgernes behov bliver stadigt mere komplekse. I programmet kan du høre nærmere om udviklingen i kommunernes opgaver på sundhedsområdet og om de udfordringer, kommunerne står med. Du kan også høre om KL´s interessevaretagelse på sundhedsområdet og om, hvilke forventninger vi har til samarbejdspartnere og til regering og Folketing.
Livssituationer og overgange i alderdommen - del V: Den sidste tid
Play
64:34
Livssituationer og overgange i alderdommen - del V: Den sidste tid
Det nære sundhedsvæsen har stor indflydelse på, hvordan borgere – og pårørende – oplever den sidste del af livet. I kommunerne skal vi være klar til at tage samtalen med de ældste og de mest syge, så vi sikrer, at der er overensstemmelse mellem borgernes ønskerne og den behandling og pleje, der faktisk gives. Men hvordan tager man den svære samtale om døden? Og hvordan kan vi sikre et godt samarbejde på tværs af sektorerne, så vi undgår unødige genindlæggelser? Det er nogle at de spørgsmål, vi kommer omkring på i denne udsendelse.

Gæster: Ove Gaardboe, overlæge ved Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og Mejse Holstein, projektleder i Svendborg Kommune.
Livssituationer og overgange i alderdommen - del II: Nye vaner sent i livet
Play
60:26
Livssituationer og overgange i alderdommen - del II: Nye vaner sent i livet
Hvorfor er det så svært at ændre vaner sent i livet? Hvad kræver en livsstilsændring egentlig? Og hvordan kan kommunerne være med til at understøtte et aktivt ældreliv? Det kan du høre mere om i denne video, hvor bl.a. to kommuner deler erfaringer med at sikre en god overgang, når et rehabiliteringsforløb slutter, og hverdagen begynder igen.

Gæster: Astrid Pernille Jespersen, lektor ved Københavns Universitet, Morten Borregaard Poulsen, projektleder i Brønderslev Kommune samt Lone Starbæk Schmidt og Malene Pekruhn, visitationschef og teamkoordinator i Aalborg Kommune.
Livssituationer og overgange i alderdommen - del III: Om sorg og ensomhed blandt ældre
Play
63:59
Livssituationer og overgange i alderdommen - del III: Om sorg og ensomhed blandt ældre
Hvert år mister godt 15.000 personer over 65 år deres ægtefælle, hvilket kan føre både sorg og ensomhed med sig. Men hvad er sorgen egentligt for en størrelse? Og hvordan kan kommunerne være med til at afhjælpe ensomhed og depression blandt ældre, der har mistet? Det kan du høre mere om i denne udsendelse fra november 2020, hvor vi både har besøg af en hospitalspræst og to kommuner, der har igangsat hver deres indsatser for at mindske ensomhed.

Gæster: Christian Busch, hospitalspræst på Rigshospitalet, Lluis Armangue, specialkonsulent i Københavns Kommune og Anne Sloth-Egholm, Sundhedscenterleder i Horsens Kommune.
Livssituationer og overgange i alderdommen - del IV: Fra eget hjem til plejehjem
Play
60:20
Livssituationer og overgange i alderdommen - del IV: Fra eget hjem til plejehjem
Mange af de borgere, der i dag kommer på plejehjem, har en demenssyg-dom. Men hvad er det egentlig, der sker, når borgere rammes af demens – set fra et sundhedsfagligt perspektiv? Og kan fleksible ordninger være med til at sikre en bedre overgang fra eget hjem til plejehjem? Alt det kan du høre mere om i denne udsendelse fra november 2020.

Gæster: Gunhild Waldemar, leder af Nationalt Videncenter for Demens, samt Kirsten Gosvig og Susie Dybing, plejehjemsleder og demenskonsulent i Hillerød Kommune.
Livssituationer og overgange i alderdommen - del I: Starten på seniorlivet
Play
62:19
Livssituationer og overgange i alderdommen - del I: Starten på seniorlivet
Udsendelsen, som er fra oktober 2020, kickstartes med et fagligt oplæg om livssituationer i alderdommen. Hvad bestemmer, om man får et sundt og meningsfuldt ældreliv? Og hvordan kan vi understøtte borgere i kritiske livsovergange? Det et blot nogle af de spørgsmål, vi kommer omkring.

I anden del af eventet zoomer vi ind på de første år i seniorlivet. Vi får bl.a. besøg af to kommuner, som vil fortælle om, hvordan de arbejder med at understøtte overgangen fra arbejdsliv til pensionstilværelsen og sikre de rette rammer for et godt og aktivt seniorliv.

Gæster: Karsten Vrangbæk, professor ved Københavns Universitet, Betina Engelhardt Rasmussen, leder af aktivitetscenteret, og Jette Spelling Clausen, sundhedskonsulent i Hvidovre Kommune, samt Signe Juler Bøgesvang, projektleder på ’Bevæg dig for livet - senior’ i Aabenraa Kommune.
Tværkommunalt AkutTeam - Evaluering af frikommuneforsøg
Play
69:04
Tværkommunalt AkutTeam - Evaluering af frikommuneforsøg
KL løfter sammen med kommuner og Marselisborg Consulting sløret for evalueringen af frikommuneforsøget om tværkommunalt akutteam.