Du skal være logget ind for at se dette indhold. Har du glemt din adgangskode eller har du ikke log ind – læs mere her
Mål og visioner for borgerinddragelse: Liveevent 4 om borgerinddragelse på handicapområdet
Hvad er regeringens, DH og KL’s bud på, hvordan vi styrker tillid og borgerinddragelse mellem borger og kommune? Hvad skal vi forpligte os på, hvis flere skal opleve, at de får den hjælp, de har behov for?
Gæster: Astrid Krag, social- og indenrigsminister, Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer og Ulrik Wilbek, formand for KL’s socialudvalg.
 Mål og visioner for borgerinddragelse: Liveevent 4 om borgerinddragelse på handicapområdet
Play
61:18
Mål og visioner for borgerinddragelse: Liveevent 4 om borgerinddragelse på handicapområdet
Hvad er regeringens, DH og KL’s bud på, hvordan vi styrker tillid og borgerinddragelse mellem borger og kommune? Hvad skal vi forpligte os på, hvis flere skal opleve, at de får den hjælp, de har behov for?
Gæster: Astrid Krag, social- og indenrigsminister, Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer og Ulrik Wilbek, formand for KL’s socialudvalg.
Borgerinddragelse i den levede hverdag: Liveevent 3 om borgerinddragelse på handicapområdet
Play
59:31
Borgerinddragelse i den levede hverdag: Liveevent 3 om borgerinddragelse på handicapområdet
Nogle mennesker med handicap har behov for livslang støtte og hjælp fra kommunen og modtager støtte i fx sociale botilbud, dagtilbud, mv. for at få den nødvendige støtte i hverdagen. Hvordan fastholder vi nysgerrigheden og interessen for at få borgerens egne ønsker i fokus?
Gæster: Finn Blickfeldt Juliussen, specialkonsulent i Socialstyrelsen, Steen Boris Hansen, områdeleder, Dorte Snitgaard Petersen, områdeleder, Sønderborg Kommune og Jeanett Jensen, borger i Sønderborg Kommune og bruger af kommunens tilbud.
Borgerinddragelse i myndighedssagsbehandlingen – hvad er centralt? Liveevent 2 om borgerinddragelse på handicapområdet
Play
62:20
Borgerinddragelse i myndighedssagsbehandlingen – hvad er centralt? Liveevent 2 om borgerinddragelse på handicapområdet
Borgerens møde med sin sagsbehandler er centralt for det videre forløb, uanset udfaldet af borgerens ansøgning. Hvad ved vi om, hvad der skal til for, at borgeren oplever sig hørt og set, og hvordan kan et godt samarbejde mellem sagsbehandler og borger føre til bedre afgørelser?
Gæster: Finn Borch, COK, Johanne Skovholm, afdelingsleder Børnehandicaprådgivningen, Favrskov Kommune og Kristina Møller Kristensen, mor til en dreng med autisme og medlem af handicaprådet i Favrskov Kommune.
Hvad skaber tillid, og hvordan kan vi styrke borgerinddragelse og tillid? Liveevent 1 om borgerinddragelse på handicapområdet
Play
62:27
Hvad skaber tillid, og hvordan kan vi styrke borgerinddragelse og tillid? Liveevent 1 om borgerinddragelse på handicapområdet
Kun godt halvdelen af mennesker med handicap oplever, at de får den hjælp, de har behov for og de har ikke tillid til, at de får den hjælp de har ret til fra kommunen. Hvad ved vi fra forskningen om, hvad der skaber tillid? Hvad skal der til, hvis vi skal styrke tilliden mellem borgere og kommunen?
Gæster: Tina Øllgaard Bentzen, lektor, Roskilde Universitetscenter, Niels Sandemann, Familie- og handicapchef fra Rebild Kommune og Henning M. Thygesen formand for DH-afdelingen i Rebild Kommune og medlem af Handicaprådet.
Tværkommunalt AkutTeam - Evaluering af frikommuneforsøg
Play
69:04
Tværkommunalt AkutTeam - Evaluering af frikommuneforsøg
KL løfter sammen med kommuner og Marselisborg Consulting sløret for evalueringen af frikommuneforsøget om tværkommunalt akutteam.
Velkommen til Løsningsgalleriet
Play
00:37
Velkommen til Løsningsgalleriet