Du skal være logget ind for at se dette indhold. Har du glemt din adgangskode eller har du ikke log ind – læs mere her
Hvorfor resultatdokumentation og hvordan kan det gøres?
I dette maskinrum vil vi fortælle om trivselslinealen, som et resultatdokumentationsredskab, som kan anvendes ift. at vurdere trivsel og progression for udsatte børn og børn med handicap. Trivselslinealen bygger på ICS metoden og er indbygget i DUBU. Det er et fagredskab, som kan anvendes i samspil med andre opfølgningsredskaber fx FIT. Det er samtidig et redskab der kræver socialfaglighed. Vi vil komme ind på, hvordan trivselslinealen kan udbygges til et fælles fagligt begrebs-system, hvor der bliver mulighed for at trække data, der viser børnenes trivsel på tværs af kommuner.
Hvorfor resultatdokumentation og hvordan kan det gøres?
Play
31:48
Hvorfor resultatdokumentation og hvordan kan det gøres?
I dette maskinrum vil vi fortælle om trivselslinealen, som et resultatdokumentationsredskab, som kan anvendes ift. at vurdere trivsel og progression for udsatte børn og børn med handicap. Trivselslinealen bygger på ICS metoden og er indbygget i DUBU. Det er et fagredskab, som kan anvendes i samspil med andre opfølgningsredskaber fx FIT. Det er samtidig et redskab der kræver socialfaglighed. Vi vil komme ind på, hvordan trivselslinealen kan udbygges til et fælles fagligt begrebs-system, hvor der bliver mulighed for at trække data, der viser børnenes trivsel på tværs af kommuner.
Helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere – hvorfor og hvordan
Play
66:22
Helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere – hvorfor og hvordan
Webinar om standardkontrakter på voksenområdet
Play
62:40
Webinar om standardkontrakter på voksenområdet
Rammeaftaleparterne og KL har i fællesskab udarbejdet standardkontrakter på det specialiserede voksenområde. Hensigten med kontrakterne er, at de skal understøtte et gnidningsfrit samarbejde mellem kommuner og tilbud på det specialiserede socialområde.

KL afholder webinar for alle interesserede medarbejdere i kommuner og regioner. På webinaret præsenteres de væsentligste overvejelser, der ligger bag kontrakternes udformning og de udfordringer, der er opstået undervejs.
Styrket fokus på retsikkerhed
Play
74:59
Styrket fokus på retsikkerhed
KL har sammen med kommuner og organisationer sat et styrket fokus på retssikkerhed og kvalitet i kommunernes sagsbehandling. På webinaret sætter vi fokus på, hvordan retssikkerheden og kvaliteten kan styrkes. Mere præcis information om indholdet følger
Livssituationer og overgange i alderdommen - del V: Den sidste tid
Play
64:34
Livssituationer og overgange i alderdommen - del V: Den sidste tid
Det nære sundhedsvæsen har stor indflydelse på, hvordan borgere – og pårørende – oplever den sidste del af livet. I kommunerne skal vi være klar til at tage samtalen med de ældste og de mest syge, så vi sikrer, at der er overensstemmelse mellem borgernes ønskerne og den behandling og pleje, der faktisk gives. Men hvordan tager man den svære samtale om døden? Og hvordan kan vi sikre et godt samarbejde på tværs af sektorerne, så vi undgår unødige genindlæggelser? Det er nogle at de spørgsmål, vi kommer omkring på i denne udsendelse.

Gæster: Ove Gaardboe, overlæge ved Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og Mejse Holstein, projektleder i Svendborg Kommune.
Livssituationer og overgange i alderdommen - del II: Nye vaner sent i livet
Play
60:26
Livssituationer og overgange i alderdommen - del II: Nye vaner sent i livet
Hvorfor er det så svært at ændre vaner sent i livet? Hvad kræver en livsstilsændring egentlig? Og hvordan kan kommunerne være med til at understøtte et aktivt ældreliv? Det kan du høre mere om i denne video, hvor bl.a. to kommuner deler erfaringer med at sikre en god overgang, når et rehabiliteringsforløb slutter, og hverdagen begynder igen.

Gæster: Astrid Pernille Jespersen, lektor ved Københavns Universitet, Morten Borregaard Poulsen, projektleder i Brønderslev Kommune samt Lone Starbæk Schmidt og Malene Pekruhn, visitationschef og teamkoordinator i Aalborg Kommune.
Livssituationer og overgange i alderdommen - del III: Om sorg og ensomhed blandt ældre
Play
63:59
Livssituationer og overgange i alderdommen - del III: Om sorg og ensomhed blandt ældre
Hvert år mister godt 15.000 personer over 65 år deres ægtefælle, hvilket kan føre både sorg og ensomhed med sig. Men hvad er sorgen egentligt for en størrelse? Og hvordan kan kommunerne være med til at afhjælpe ensomhed og depression blandt ældre, der har mistet? Det kan du høre mere om i denne udsendelse fra november 2020, hvor vi både har besøg af en hospitalspræst og to kommuner, der har igangsat hver deres indsatser for at mindske ensomhed.

Gæster: Christian Busch, hospitalspræst på Rigshospitalet, Lluis Armangue, specialkonsulent i Københavns Kommune og Anne Sloth-Egholm, Sundhedscenterleder i Horsens Kommune.
Livssituationer og overgange i alderdommen - del IV: Fra eget hjem til plejehjem
Play
60:20
Livssituationer og overgange i alderdommen - del IV: Fra eget hjem til plejehjem
Mange af de borgere, der i dag kommer på plejehjem, har en demenssyg-dom. Men hvad er det egentlig, der sker, når borgere rammes af demens – set fra et sundhedsfagligt perspektiv? Og kan fleksible ordninger være med til at sikre en bedre overgang fra eget hjem til plejehjem? Alt det kan du høre mere om i denne udsendelse fra november 2020.

Gæster: Gunhild Waldemar, leder af Nationalt Videncenter for Demens, samt Kirsten Gosvig og Susie Dybing, plejehjemsleder og demenskonsulent i Hillerød Kommune.
Livssituationer og overgange i alderdommen - del I: Starten på seniorlivet
Play
62:19
Livssituationer og overgange i alderdommen - del I: Starten på seniorlivet
Udsendelsen, som er fra oktober 2020, kickstartes med et fagligt oplæg om livssituationer i alderdommen. Hvad bestemmer, om man får et sundt og meningsfuldt ældreliv? Og hvordan kan vi understøtte borgere i kritiske livsovergange? Det et blot nogle af de spørgsmål, vi kommer omkring.

I anden del af eventet zoomer vi ind på de første år i seniorlivet. Vi får bl.a. besøg af to kommuner, som vil fortælle om, hvordan de arbejder med at understøtte overgangen fra arbejdsliv til pensionstilværelsen og sikre de rette rammer for et godt og aktivt seniorliv.

Gæster: Karsten Vrangbæk, professor ved Københavns Universitet, Betina Engelhardt Rasmussen, leder af aktivitetscenteret, og Jette Spelling Clausen, sundhedskonsulent i Hvidovre Kommune, samt Signe Juler Bøgesvang, projektleder på ’Bevæg dig for livet - senior’ i Aabenraa Kommune.
Ensomhed og psykisk sårbarhed: Hvordan bygger vi bro til meningsfulde fællesskaber?
Play
75:57
Ensomhed og psykisk sårbarhed: Hvordan bygger vi bro til meningsfulde fællesskaber?
Formålet med webinaret er at komme tættere på, hvordan vi sammen - på tværs af kommuner og civilsamfund – kan bygge bro, så sårbare og udsatte unge og voksne får nye muligheder for at komme ud af ensomhed og ind i meningsfulde fællesskaber. Vi ser blandt andet nærmere på, hvorfor det giver god mening at arbejde i partnerskaber med civilsamfundet for sårbare og udsatte unge og voksne, hvad det er, civilsamfundet kan i forhold til at hjælpe sårbare og udsatte unge og voksne ind i meningsfulde fællesskaber, og hvad der er brug for fra kommunerne for, at samspillet kan lykkes? Hør oplæg fra Ann-Britt Dalby fra Flere i Fællesskaber i Silkeborg Kommune, Klavs Serup fra Peerpartnerskabet og Eddie Göttsch fra Center for Psykosocial Udvikling Slagelse kommune.
Velkommen til Maskinrummet
Play
00:37
Velkommen til Maskinrummet