Du skal være logget ind for at se dette indhold. Har du glemt din adgangskode eller har du ikke log ind – læs mere her
Økonomiaftalen for 2022
Kort fortalt om økonomiaftalen med særligt fokus på social- og sundhedsområdet v. KL's cheføkonom Morten Mandø
Ny journalføringsbekendtgørelse
Play
150:15
Ny journalføringsbekendtgørelse
En ny bekendtgørelse om journalføring træder i kraft i løbet af sommeren 2021. Vi vil gennemgå den nye bekendtgørelse med fokus på ændringerne samt den nye tilhørende vejledning om sygeplejefaglige optegnelser , som er det vigtigste værktøj til sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne.
Overgangen til voksenlivet for unge med handicap
Play
66:48
Overgangen til voksenlivet for unge med handicap
Den 1. januar 2021 trådte nye regler i kraft om kommunens sagsbehandling for og med unge med handicap og de-res familier i forbindelse med forbere-delserne af overgangen til voksenlivet. På webinaret kan du høre mere om de nye regler, og få inspiration til, hvordan din kommune kan tilrettelægge en god overgang, bl.a. i samarbejde med an-dre relevante afdelinger og fagfolk i kommunen
Økonomiaftalen for 2022
Play
45:47
Økonomiaftalen for 2022
Kort fortalt om økonomiaftalen med særligt fokus på social- og sundhedsområdet v. KL's cheføkonom Morten Mandø
Politisk aftale om Børnene Først
Play
74:02
Politisk aftale om Børnene Først
Regeringen har den 11. maj 2021 indgået et politisk forlig om ”Børnene Først”. Regeringen forventer at fremsætte et lovforslag primo 2022 med ikrafttræden 1. januar 2023. KL gennemgår og kommenterer på aftalen om Børnene Først. Aftalen præsenteres af Susse Kolster, Jessie Brender Olesen og Hanne Gøttrup.
Barrierer for sammenhængende patientforløb/Samdrift
Play
37:36
Barrierer for sammenhængende patientforløb/Samdrift
Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL igangsatte i 2018 et arbejde med at afdække rammer og regler, der udgør barrierer for sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer. Arbejdet er nu afsluttet og du kan i videoen høre om de væsentligste barrierer for fx integrerede samarbejder mellem kommune og region men også hvilke samarbejdsformer, der er mulige og hvad de kræver af parterne.
Standardkontrakter på voksenområdet
Play
62:40
Standardkontrakter på voksenområdet
Rammeaftaleparterne og KL har i fællesskab udarbejdet standardkontrakter på det specialiserede voksenområde. Hensigten med kontrakterne er, at de skal understøtte et gnidningsfrit samarbejde mellem kommuner og tilbud på det specialiserede socialområde.

KL afholder webinar for alle interesserede medarbejdere i kommuner og regioner. På webinaret præsenteres de væsentligste overvejelser, der ligger bag kontrakternes udformning og de udfordringer, der er opstået undervejs.
Kulegravning af reglerne på området for udsatte børn og unge
Play
76:31
Kulegravning af reglerne på området for udsatte børn og unge
Med Aftale om kommunernes økonomi for 2020 og 2021 besluttede regeringen og KL at gennemføre et fælles arbejde, der skulle afdække regelgrundlaget og den kommunale praksis på det udsatte børne- og ungeområdet. Resultaterne af Kulegravningen skal indgå i Barnets Lov med henblik på at sætte børnene i centrum bl.a. gennem smidigere arbejdsgange samt ved at flytte tid fra dokumentation og proceskrav til arbejdet med børnene og familien. KL vil præsentere resultaterne af Kulegravningen og Tine Vesterby Sørensen, Familie- og rådgivningschef i Gladsaxe Kommune vil fra KL’s studie præsentere resultaterne af deres arbejde som frikommune og Anton Rasmussen, Børne- og familiechef i Ikast-Brande Kommune vil supplere og svare på spørgsmål.
Udspillet
Play
105:53
Udspillet "Børnene først"
Gennemgang fra 5. februar 2021 af udspillet Børnene Først ved KL's Janet Samuel, Hanne Gøttrup, Susse Kolster og Jessie Brender Olesen.