Du skal være logget ind for at se dette indhold. Har du glemt din adgangskode eller har du ikke log ind – læs mere her
KOMBIT webinar om data, ledelsesinformation og fælleskommunale datastandarder
KOMBIT har afholdt et webinar er målrettet FSIII-ledere/chefer fra kommunerne og har fokus på data, ledelsesinformation og fælleskommunale data-standarder

På webinaret var der være oplæg om:

– Fælleskommunale datastandarder, v/ Morten Thomsen fra Cross Sector Consulting - XSC,
Konsulent Morten Thomsen fra Cross Sector Consulting - XSC fortæller om sammenhænge, ensartet dokumentation og beslutningsstøtte, herun-der de fælleskommunale tilstande til anvendelse i it-fagsystemer på de kommunale opgaveområder: Sundhed, ældre og specialiserede voksen-social
(starter efter 12:25).

– Ledelsesinformation og data, v/ KL
Giver inspiration til hvilke data der kan efterspørges mhp. kvalitet i ledelsesinformation.
(starter efter 59:15)

– Kommuneoplæg – Lemvig Kommune
Praktisk erfaring med oprydning i - og anvendelse af data. Der var oplæg fra
Lemvig Kommune
(starter efter 1:59:27)


KOMBIT webinar om data, ledelsesinformation og fælleskommunale datastandarder
Play
160:35
KOMBIT webinar om data, ledelsesinformation og fælleskommunale datastandarder
KOMBIT har afholdt et webinar er målrettet FSIII-ledere/chefer fra kommunerne og har fokus på data, ledelsesinformation og fælleskommunale data-standarder

På webinaret var der være oplæg om:

– Fælleskommunale datastandarder, v/ Morten Thomsen fra Cross Sector Consulting - XSC,
Konsulent Morten Thomsen fra Cross Sector Consulting - XSC fortæller om sammenhænge, ensartet dokumentation og beslutningsstøtte, herun-der de fælleskommunale tilstande til anvendelse i it-fagsystemer på de kommunale opgaveområder: Sundhed, ældre og specialiserede voksen-social
(starter efter 12:25).

– Ledelsesinformation og data, v/ KL
Giver inspiration til hvilke data der kan efterspørges mhp. kvalitet i ledelsesinformation.
(starter efter 59:15)

– Kommuneoplæg – Lemvig Kommune
Praktisk erfaring med oprydning i - og anvendelse af data. Der var oplæg fra
Lemvig Kommune
(starter efter 1:59:27)


KL’s dataindsamling på sundhedsområdet – nye opgaver og samarbejde med sygehus
Play
18:48
KL’s dataindsamling på sundhedsområdet – nye opgaver og samarbejde med sygehus
KL har siden 2012 gennemført en årlig spørgeskemaundersøgelse i kommunerne vedrørende sundhedsområdet. KL anvender bl.a. resultaterne i interessevaretagelsen. Derudover kan data anvendes i en drøftelse af udviklingen i det nære sundhedsvæsen i den enkelte kommune og i KKR.

I denne video præsenteres de seneste resultater fra undersøgelsen vedrørende nye opgaver og samarbejde med sygehus. I udsendelsen er der fokus på instrumentelle indsatser som fx IV-behandling, parenteral ernæring, blodprøvetagning mv., som kommunerne i stigende grad løser – med eller uden aftaler med sygehuset om det.
Fællessprog III-Forvaltningsenheden
Play
17:41
Fællessprog III-Forvaltningsenheden
Alle kommuner skal have implementeret FSIII og tilvejebragt den nødvendige integration til den Fælles Kommunale Gateway inden udgangen af 2022. Forvaltningsenheden i KOMBI informere om deres arbejde og dialogen med kommunerne – fx hvordan ændringsønsker håndteres i samspil mellem KL, KOMBIT, kommunerne og diverse fora.
Desuden fortæller KOMBIT om, hvordan dataansvarlige i kommunerne vil modtage KLIK-opgaver (Kommunernes Løsning til implementering og Koordinering) fra KOMBIT mhp. at understøtte processen.
Programmet er derfor relevant for de medarbejdere, der skal omsætte FSIII data i praksis, men også for ledere på ældreområdet, der skal medvirke til at løfte FSIII i kommunen.
Regeringens digitaliseringspartnerskab ift. social- og sundhedsområdet
Play
13:26
Regeringens digitaliseringspartnerskab ift. social- og sundhedsområdet
Regeringens digitaliseringspartnerskab har siden marts drøftet, hvordan Danmark udnytter og omsætter de teknologiske muligheder i fremtiden. Partnerskabet bestod af en række centrale repræsentanter fra organisationer, virksomheder og den offentlige sektor. Partnerskabet har afsluttet sit arbejde, og har afleveret 46 anbefalingerne til regeringen.

Anne Kathrine Fjord-Marschall fra KL’s Center for digitalisering og teknologi har fuldt arbejdet tæt, og været koordinerende for de input, som kommunerne og KL har givet til partnerskabets arbejde. I oplægget præsenteres processen i arbejdet samt de væsentligste anbefalinger på social- og sundhedsområdet. Herunder også perspektiver for den videre proces.
I udsendelsen henvises til følgende links:
- Partnerskabets anbefalinger: https://fm.dk/media/25226/visioner-og-anbefalinger-til-danmark-som-et-digitalt-foregangsland_digitaliseringspartnerskabet_a.pdf
- Videoer om partnerskabet på Finansministeriets linkedin side: https://www.linkedin.com/company/ministry-of-finance-of-denmark/?originalSubdomain=dk
Fælles Faglige Begreber - hvad går det ud på, og hvordan får vi det bedst implementeret.
Play
15:51
Fælles Faglige Begreber - hvad går det ud på, og hvordan får vi det bedst implementeret.
Hvorfor giver det mening at arbejde med Forbedringsmodellen i kommunerne?
Play
12:09
Hvorfor giver det mening at arbejde med Forbedringsmodellen i kommunerne?
Forbedringsmodellen understøtter kommunernes arbejde med kvalitet og patientsikkerhed i hverdagen. Når både medarbejdere og ledere har fokus på forbedringsarbejdet er det med til at skabe systematiske arbejdsgange og give et løbende fokus på læring og udvikling. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i otte år understøttet kommunerne i arbejdet med kvalitetsforbedringer bl.a. gennem forbedringsprogrammet I sikre hænder, som tager afsæt i forbedringsmodellen. 33 kommuner deltager i dag i arbejdet. Hør Inge Kristensen direktør for Danske Selskab for Patientsikkerhed fortælle, hvilken læring det har givet selskabet om arbejdet og hvilke anbefalinger, hun med afsæt i denne viden vil give til de kommuner, som ønsker at opbygge, eller styrke deres arbejde med datadrevet læring.
Værktøjer og anbefalinger til implementering af Fælles Faglige Begreber
Play
15:47
Værktøjer og anbefalinger til implementering af Fælles Faglige Begreber
I programmet forklares indledningsvist baggrund og ambitioner for Fælles Faglige Begreber på Socialområdet.

Projektfasen er ved at være overstået. I videoen præsenteres derfor anbefalingerne til, hvordan man kan sikre implementering i kommunen og de værktøjer, der er lavet til at understøtte implementeringen.
Datakvalitet på voksenområdet: Systemskifte og systemopsætning (webinar 5 af 6)
Play
77:15
Datakvalitet på voksenområdet: Systemskifte og systemopsætning (webinar 5 af 6)
Datakvalitet på voksenområdet: Kobling af egne data og nøgletal (webinar 6 af 6)
Play
72:04
Datakvalitet på voksenområdet: Kobling af egne data og nøgletal (webinar 6 af 6)
Datakvalitet på voksenområdet: Registreringspraksis og arbejdsgange (webinar 4 af 6)
Play
64:44
Datakvalitet på voksenområdet: Registreringspraksis og arbejdsgange (webinar 4 af 6)
Datakvalitet på voksenområdet: Datavalidering på tværs af systemer (webinar 3 af 6)
Play
71:54
Datakvalitet på voksenområdet: Datavalidering på tværs af systemer (webinar 3 af 6)
Datakvalitet på voksenområdet: Organisering og samarbejde om data (webinar 2 af 6)
Play
68:16
Datakvalitet på voksenområdet: Organisering og samarbejde om data (webinar 2 af 6)
Datakvalitet på voksenområdet: Hvordan kommer man i gang? (Webinar 1 af 6)
Play
60:19
Datakvalitet på voksenområdet: Hvordan kommer man i gang? (Webinar 1 af 6)
Teknologiradar og Fælles Erklæring om velfærdsteknologi
Play
13:46
Teknologiradar og Fælles Erklæring om velfærdsteknologi
Kort guide til KL's Teknologiradar samt den Fælles Erklæring om velfærdsteknologi, som er udkommet i juni 2021.
På vej mod et sammenhængende sundhedsvæsen?
Play
58:45
På vej mod et sammenhængende sundhedsvæsen?
Kommunerne spiller en større og større rolle i det samlede sundhedsvæsen, og en kommende sundhedsreform vil skabe voksende behov for kommunale sundheds- og ældredata. Data som kommunerne selv kan anvende, men som også kan deles på tværs af sundhedsvæsenet. Her spiller Fælles Sprog III en vigtig rolle. Men hvad kan vi bruge disse data til? Hvorfor besværet med fælleskommunale standarder og metoder? Og hvor er vi på vej hen på den nationale datadagsorden? Det ser vi nærmere på i denne udgave af data og digitalisering